KONSTITUERING AF BESTYRELSEN

På den nyligt afholdte generalforsamling i Kolding blev bestyrelsen tilført nye kræfter i form af Louise Lorz Iversen, som dermed bliver den første kvinde i bestyrelsen af Arsenal Denmark siden foreningens stiftelse i 1991. Louise overtog den ledige plads, der opstod, da Christian Stenrøjl trak sig i efteråret 2021.

Ved generalforsamlingen blev Peter Høst, Rasmus Bernth og Thomas Ballegaard genvalgt for yderligere 2 år.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig uden ændringer fra i fjor. Det vil sige at Thomas Ballegaard fortsætter som formand, Preben Fogh fortsætter som næstformand, mens Kenneth Sand fortsætter som kassererer.

dette link fremgår den komplette bestyrelse.

Referatet fra generalforsamlingen vil i øvrigt blive offentliggjort her på siden snarest.

Øverst fra venstre: Peter Høst, Thomas Ballegaard, Preben Fogh, Kenneth Sand
Nederst fra venstre: Louise Lorz Iversen, Flemming Christensen, Holger Mylenberg, Lasse Drews.
Fraværende: Rasmus Bernth Jensen, Michael Ginnerup. Gæsten i midten er Gilberto Silva.
Indkøbskurv