ARSENAL DENMARK BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse, der varetager den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af op til 8 personer og op til 3 suppleanter, der konstituerer sig selv på følgende poster: Formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen vedtager en forretningsorden og fordeler alle ansvarsområder for foreningens virke imellem sig. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år af gangen. Disse vælges hvert år på den ordinære generalforsamling efter følgende retningslinjer: Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert lige år, og den anden halvdel er på valg hvert ulige år.

Valgt ind i bestyrelsen i 2019

Thomas Ballegaard, Rasmus Bernth Jensen, Christian Horty Stenrøjl og Peter Høst

Valgt ind i bestyrelsen i 2020

Preben Fogh, Flemming Christensen, Kenneth Neumann Sand og Michael Ginnerup

Valgt ind i bestyrelsen i 2021

Thomas Ballegaard, Rasmus Bernth Jensen, Christian Horty Stenrøjl og Peter Høst

Valgt ind i bestyrelsen i 2022

Preben Fogh, Flemming Christensen, Kenneth Neumann Sand og Lasse Drews

Efter generalforsamlingen i september 2022 ser bestyrelsen således ud:

 
Formand Thomas Ballegaard (medlem af bestyrelsen siden 1997)
Højgade 13
8900 Randers
Tlf.: 40 83 77 25
tb@arsenal.dk
Næstformand Preben Fogh (medlem af bestyrelsen siden 1998)
Klosterbakken 8E, 2.th.
5000 Odense
Tlf.: 22 44 43 53
pf@arsenal.dk
Kasserer Kenneth Neumann Sand (medlem af bestyrelsen siden 2009)
Birgitsvej 17
2880 Bagsværd
Tlf.: 20 84 95 90
knj@arsenal.dk
Medlem – Billetchef Flemming Christensen (medlem af bestyrelsen siden 2007)
Strandgårdshøj 43
8400 Ebeltoft
Tlf.: 23 60 86 14
fc@arsenal.dk
Medlem Rasmus Bernth Brinch (medlem af bestyrelsen siden 2017)
Østrevej 23
8210 Aarhus V
Tlf. 29 72 97 96
rbj@arsenal.dk
Medlem Peter Høst (medlem af bestyrelsen siden 2017)
Kongshusvej 146
8300 Odder
Tlf. 20 47 91 28
ph@arsenal.dk
Medlem Lasse Drews Mortensen (medlem af bestyrelsen siden 2022. Suppleant i 2009-18)
Obstruptoften 4
8320 Mårslet
Tlf. 31 60 60 04
ld@arsenal.dk
Suppleant Louise Lorz Iversen
Nyvangsvej 36 C
5000 Odense C
Tlf. 20 57 57 96
lli@arsenal.dk

Indkøbskurv