Vigtig nyhed om kontingent og indmeldelse

Siden 2007 har Arsenal Denmarks kontingent ligget på samme beløb: 250 kr. om året til medlemmer med PBS løsning og 300 kr. om året til medlemmer uden PBS løsning.

På foreningens generalforsamling i Kolding i september vedtog man at lade kontingentet stige med 50 kr., så det for sæson 2024/25 kommer til at koste 300 kr. for medlemmer med PBS aftale og 350 kr. for medlemmer uden PBS aftale. Disse satser gælder både for almindelige medlemmer og for junior medlemmer.

Det har været sædvanlig praksis at reducere kontingentet for nyindmeldelser, som sæsonen skred frem. Således har bestyrelsen altid nedsat kontingentet til 200 kr. pr. 1. januar og til 150 kr. pr. 1. marts. Fra 1. juni har man kunne melde sig ind for resten af sæsonen og den kommende sæson for 300 kr.

Disse satser justeres i samme takt som den ordinære kontingentstigning.

Samtidig rykkes datoen fra 1. juni til 15. maj for nyindmeldelser for resten og den kommende sæson. Dette tiltag hænger sammen med de nye billetregler:

Det er nemlig sådan, at fra næste sæson skal nye medlemmer have været medlem af Arsenal Denmark i 1 måned, før de kan søge om billet i det kommende vindue.

Det første vindue gælder kampe fra 1. august til 31. december, og billetter til disse kampe fordeles ved lodtrækning den 1. juli.
Nye medlemmer, som melder sig ind efter 1. juni, kan således ikke deltage i denne lodtrækning og kan dermed ikke komme i betragtning til billetter i det førstevindue.

Læs mere her.

Indkøbskurv