Nyt billetsystem

Som lovet på generalforsamlingen i Kolding i september 2023 og som omtalt i GunAction 3 og 4 så kan Arsenal Denmarks medlemmer glæde sig til et helt nyt og ganske revolutionerende billetsystem for den ny sæson. Systemet indebærer en markant ændring fra tidligere tiders praksis, men med et stigende medlemstal og en kæmpe efterspørgsel efter billetter til Arsenals hjemmekampe i London, er det ikke længere holdbart at køre videre med et manuelt system efter først-til-mølle-princippet.

Da systemet er markant anderledes, og da billetter er en vigtig aktivitet i fanklubben, er god kommunikation om ændringen afgørende. Man kan næsten ikke informere for meget, men mens disse linjer skrives, er systemet stadig under færdiggørelse, og der kan derfor stadig ske ændringer. Det er derfor vigtigt, at medlemmer holder sig orienteret her på hjemmesiden.

Lodtrækning i to billetvinduer
Systemet er baseret på et lodtrækningssystem, som medlemmerne kan deltage i, hvis de ønsker billetter til Arsenal. Alle medlemmer har et antal lodder, men man skal kun deltage, hvis man vil til London. Lodtrækningen foregår fuldstændig vilkårligt og uforudsigeligt af en avanceret computer algoritme.

Billetter til kampe i efterårssæsonen indtil 31. december 2024 fordeles i en lodtrækning den 1. juli. Billetter til kampe i forårssæsonen startende 1. januar 2025 fordeles i en lodtrækning i den første uge af oktober. Nøjagtige tidspunkter meddeles på hjemmesiden om få dage.

Tildeling af lodder
Alle almindelige medlemmer tildeles 8 lodder pr. sæson. Langtidsmedlemmer med mere end 8 års uafbrudt medlemskab tildeles 10 lodder pr. sæson. Frivillige i foreningen tildeles 2 ekstra lodder pr. sæson.

Man skal have været medlemmer af Arsenal Denmark i mindst én måned for at kunne deltage i en lodtrækning. Medlemmer indmeldt senere end 1. juni 2024 kan således ikke deltage i den første runde. Dette er tidligere kommunikeret på hjemmesiden.

Nye medlemmer indmeldt mellem 1. marts og 1. juni tildeles 2 lodder. Medlemmer indmeldt mellem 1. juli 2023 og 29. februar i år (inklusiv) tildeles 4 lodder. Medlemmer indmeldt tidligere end 30. juni 2023 betragtes som almindelige medlemmer og tildeles 8 lodder. Har man været uafbrudt medlem længere tid end 1. juli 2016, betragtes man som langtidsmedlem og tildeles 10 lodder.

Fordeling af lodder
Man placerer sine lodder på de givne kampe i et webbaseret billetsystem, hvor man logger ind med sit medlemsnummer. Webadressen på portalen udsendes senere.

Medlemmer kan fordele deres lodder, som de lyster, men der er ingen garanti for gevinst. Man kan lægge alle sine lodder på én kamp, eller man kan fordele dem på flere kampe. Man må bruge dem alle i første runde i juli, eller man kan gemme dem til anden runde i oktober. Man kan også dele dem mellem de to lodtrækningsrunder.

Jo flere lodder man lægger på en given kamp, jo større chance har man for at vinde.

Hvis et medlem ikke ønsker at fordele alle sine lodder i de to lodtrækningsrunder i en given sæson, kan vedkommende overføre max. 4 lodder til næste sæson. Alle andre lodder er tabt.

Hvis flere medlemmer ønsker at rejse til den samme kamp, kan de vælge at gruppere sig, men kravet er, at de alle lægger lige mange lodder på den pågældende kamp. Hvis ét medlem i gruppen er heldig at blive udtrukket, bliver de andre medlemmer også. Hvis ingen medlemmer udtrækkes, har alle mistet deres lodder.
Hvis man vil rejse som gruppe, er det vigtigt, at man i Contool systemet skriver medlemsnummer eller numre på de andre medlemmer i gruppen i feltet “samsøgende”. Man kan skrive flere medlemsnumrene adskilt af et simpelt komma. Alle de andre i gruppen skal skrive de andres medlemsnumre.

Tildeling af billetter
Man skal kun håbe på at være heldig at vinde billet til én kamp i sæsonen, men har man lagt sine lodder på flere kampe, og er den ene kamp ikke udsolgt, kan man være heldig at blive tildelt billetter til to kampe. Det er dog ikke særligt sandsynligt.

Er man ikke heldig at vinde billet, vil man blive registreret på en venteliste til den pågældende kamp. Det kan nemlig hænde, at vi modtager ekstra billetter efter lodtrækningsrunden er gennemført. Disse billetter fordeles i en manuel lodtrækning blandt medlemmer på ventelisten.

Bestyrelsen lægger kun det antal billetter til lodtrækning, som vi er 100% sikre på at modtage fra Arsenal FC i London, men vi håber som sagt at få flere hen ad vejen.

Har man ikke heldet med sig i den kommende sæson, har man større chancer for at vinde billetter i den efterfølgende sæson. Systemet har nemlig hukommelse.

VIP billetter
Vi implementerer det nye billetsystem i flere tempi, og VIP billetterne er derfor ikke inddraget som en del af lodtrækningssystemet i det første rul for sæson 2024/25. Der tilgår yderligere information om salg af VIP billetter her på siden snarest.

Klubture
Der er udvalgt en efterårskamp og en forårskampe i Premier League, og disse kampe indgår ikke i de almindelige lodtrækningsrunder. Der gennemføres en separat lodtrækning for klubturene senere på sommeren.

Betaling af billetter
Når første lodtrækningsrunde løber af stablen, kan alle medlemmer med deres medlemsnummer logge ind på Arsenal Denmarks billetportal. Hér kan de se de tilgængelige kampe (klubture og Carabao Cup figurerer ikke), og medlemmerne kan fordele deres lodder.

Er man heldig at blive udtrukket til en given kamp i en given lodtrækningsrunde, modtager man straks besked fra systemet. Billetten skal betales med det samme. Sker dette ikke, vil billetten ryge tilbage i systemet, og den kan vindes af et andet medlem. 

Hold øje med hjemmesiden, hvor der vil komme meget mere information senere på måneden.

Indkøbskurv