GENERALFORSAMLING 2019

Af referent Lars Jacobsen

Der er afviklet generalforsamling i Arsenal Denmark lørdag den 28. september 2019 kl. 12.30 i Michael Laudrup loungen,
Brøndby Stadion, Brøndby, København.

En flot introduktionsvideo, udarbejdet af Kim Tvedegaard om dagens gæst Tony Adams, indledte festlighederne på Arsenal Denmarks Årsdag 2019 i Michael Laudrup loungen på Brøndby Stadion. En årsdag, som udover generalforsamlingen indeholdt besøg af fanklubbens præsident Tony Adams, besøg af Arsenals kontaktmand til fanklubberne, Mark Brindle, den tidligere danske Arsenal spiller John “Faxe” Jensen m.fl.

Efter velkomstvideoen ankom Tony Adams under stort bifald fra den rekordstore forsamling på over 320 fremmødte. Herefter var det tid til den årlige generalforsamling.

DAGSORDEN

I henhold til vedtægterne for Arsenal Denmark, er følgende dagsorden fremlagt for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Henrik Mondrup.
Henrik Mondrup valgt.

Henrik Mondrup konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Lars Jacobsen.
Lars Jacobsen valgt.

3. Formandens beretning

Formand Thomas Ballegaard indledte sin beretning med at byde velkommen til foreningens vigtigste begivenhed – den årlige generalforsamling.

Thomas Ballegaard glædende sig endnu engang over den danske fanklubs tætte relationer til moderklubben i London. Kontakterne er af stor betydning for den danske fanklub og en af hovednerverne i klubbens arbejde. Gennem årene har den tætte kontakt betydet besøg af mange spillere fx Ray Parlour, Liam Brady, Sammy Nelson, Anders Limpar m.fl. og der er oparbejdet flere venskaber. Et nært samarbejde og venskab er også etableret med Arsenals supporter liaison officer Mark Brindle, som var til stede for at overvære fanklubbens generalforsamling.

Den danske fanklub er fortsat elite-fanklub og lever således op til de krav, Arsenal stiller til økonomi, kommunikationsaktiviteter m.m. Den danske fanklub er også tilbage i Arsenal Fan Forum. Her har repræsentanter fra udvalgte fanklubber mulighed for at byde ind med ideer og tanker til Arsenal. Fanklubben er her repræsenteret af Peter Høst.

De seneste år har fanklubbens klubture været i fokus. Det er de fortsat, da det er af afgørende betydning for fanklubbens medlemmer, at de kan se holdet og spillerne i aktion. Der arbejdes med forskellige strategier, og det handler om at finde en balance mellem traditionelle klubture, budgetture, udebaneture og ture til kampe på det europæiske kontinent. Aktuelt kan bestyrelsen konstatere. at der ikke har været det store run på konceptet budgetture, og at man pt håber på en bustur til en Europa League kamp.

Skift af trøjesponsor

Som bekendt skiftede Arsenal trøjeleverandør op til den nye sæson. Det skifte var imødeset med nogen spænding af den danske fanklub set i forhold til salg af merchandise. Fanklubben har i de seneste år opbygget et rigtig godt samarbejde med Puma, og samtidig var webshoppen blevet opdateret, så det hele fungerede optimalt.

Trods lidt startvanskeligheder er skiftet til Adidas dog gået over al forventning, og man har måttet melde udsolgt på de nye trøjer forholdsvis tidligt. Der er sikkert flere forklaringer på hvorfor, og en af dem er givetvis, at trøjerne designmæssigt har ramt plet. Det bekræftes af, at hjemmetrøjen i England er blevet kåret som den flotteste hjemmebanedragt.

Arsenal Denmark webshop

I det daglige nyder foreningen godt af den nye webshops mange features, ligesom man bestræber sig på at levere en professionel service til shoppens mange kunder. Shoppen har hele produktpakken og sælger til Danmarks billigste priser. Det giver lidt udfordringer i forhold til andre retailers, men det skyldes, at klubben kun sælger til medlemmer af den danske fanklub. Af andre produkter sælger Gunners Ale fortsat godt, ligesom der nu er mulighed for at købe vin, rom og gin. Alt sammen i specielle Arsenal Editions specielt målrettet fanklubbens medlemmer.

Junior Gunners

Fanklubbens klub i klubben – Junior Gunners – er en vigtig fødekæde til klubben. Aktiviteterne drives på bedste vis af Henrik Pedersen, som gennem efterhånden mange år har fungeret som ankermand for de yngste fans.

Medlemskort

En årlig tilbagevendende begivenhed er produktion og udsendelse af foreningens medlemskort. En sag, som umiddelbart ikke burde volde de store problemer. To forhold skal dog være på plads før udsendelsen kan iværksættes. Medlemskontingentet skal være indbetalt, og vi skal have adgang til billeder af spillere i de nye trøjer. Først herefter kan processen sættes i gang. Det kan tage lidt tid, og når vi herefter har at gøre med en producent, som ikke altid er lige hjælpsom, så kan en tilsyneladende simpel opgave trække unødigt ud. Det var tilfældet sidste år – og det er det desværre også i år. Det giver anledning til at gentænke valg af leverandør, men bestyrelsen er af den opfattelse, at det er et godt signal til og for medlemmerne, at de har et håndgribeligt bevis på deres medlemsskab af fanklubben.

GunAction

Herefter var det tid til en gennemgang af fanklubbens mange andre aktiviteter. Klubbens medlemsmagasin GunAction kører stabilt og udkommer fem gange om året. Hjemmesiden har fået et gevaldigt løft. Det har været en klar forbedring, men et stort arbejde og der er stadig noget, der skal forbedres.

PL Parlmamentet på TV3

Et nyt sted, hvor foreningen har fået mulighed for at udbrede kendskabet til Arsenal er i Premier League Parlamentet på TV3. Her mødes repræsentanter for de seks topklubber i Premier League (Manchester klubberne United og City, Liverpool, Chelsea, Tottenham og Arsenal) til debat om klubbernes stilling og indbyrdes konkurrenceforhold. Fanklubben har her været repræsenteret ved formand Thomas Ballegaard. Her har spørgsmålet om, hvem der har herredømmet og håneretten i det nordlige London ofte været et tema. Formanden kunne konstatere ud fra fra en række historiske faktuelle oplysninger, at den klart tilhører Arsenal.

Podcasten ‘Altid Arsenal’

Et af de seneste skud på stammen af Arsenal aktiviteter er podcasten Altid Arsenal, som bestyres af Tue Sørensen. Her mødes fans og eksperter efter hver kamp for at debattere aktuelle emner i og omkring Arsenal. Podcasten er tilgængelig fra klubbens hjemmeside, og der er allerede mange faste lyttere. 26. maj 2019 var 30. årsdagen for den legendariske sejr på Anfield, som sikrede Arsenal mesterskabet. Det blev fejret på behørig vis ved fremvisning af filmen “89” i tre biografer i henholdsvis Aarhus, Odense og København.

Tvangsindløsning af Arsenal aktie

Slutteligt rettede formanden blikket mod London. Som omtalt flere steder gennem sæsonen var fanklubbens kamp for at beholde sin aktie i Arsenal forgæves. Helt som forventet valgte Stan Kroenke at tvangsindløse de ganske få aktier, som var på andre hænder og besidder derfor i dag samtlige aktier i klubben. Det betød, at der dumpede en check på godt 29.000 pund ind til fanklubbens kasserer. Det er selvfølgelig positivt, at fanklubben har fået en gevinst på sin investering i klubben, men det har aldrig været formålet med aktien. Formålet var ene og alene at komme tættere på Arsenal, få adgang til generalforsamlingen og følge klubben på tættere hold. Ærgerligt, at Kroenke på den måde har afskåret fanklubben for denne mulighed. Den danske fanklub har, sammen med andre småaktionærer, flere gange været i medierne, bl.a. New York Times, for at protestere mod tvangsindløsningen og Kroenkes måde at håndtere ejerskabet af Arsenal på. I forhold til aktien har det været forgæves, men måske har de mange protester alligevel gjort indtryk – om ikke på Stan Kroenke, så på sønnen Josh.

Han ser umiddelbart ud til at udvise mere interesse for klubben end faderen, og har flere gange været til stede på Emirates. Så måske er der lys forude – ikke kun fra bestyrelsens side, men også fra ledelsesgangen, hvor trekløveret med adm. direktør Vinai Venkatesham, sportslig direktør Raul Sanllehi og nytilkomne Edu ser ud til at fungere fint sammen.

På den sportslige side må målet være en tilbagevenden til Champions League. Efter sidste sæsons skuffende afslutning er der i år mere pres på Emery for at levere. Præstationerne har indtil nu været svingende på trods af et fint transfervindue, og af og til kan det se ud som om holdet mangler en game plan. Men sæsonen er lang og meget kan ske.

Herefter godkendte generalforsamlingen formandens beretning.

4. Kasserens beretning

Kasserer Kenneth Neumann Sand fremlagde det reviderede regnskab for 2018/2019 og budget 2019/2020, som forud for generalforsamlingen var udsendt til de tilmeldte.

Årets resultat blev et overskud på knap 20.000 kr. mens den samlede omsætning i fanklubben var meget tæt på to mio. kr. Desværre blev fanklubbens aktie tvangsindløst, men den har været en rigtig god historie for klubben. Den har over tid bidraget med en konstant værditilvækst og alt i alt har klubben tjent omkring 170% på den som aktieejer. På trods af, at aktien nu er afhændet er klubben stadig økonomisk stabil, og vi kan være stolte over den aktuelle likviditet.

På billetsiden lykkedes det næsten at sælge alle billetter, hvilket har øget indtægten på den front. Medlemstallet er også let stigende og klubben talte ved udgangen af juli måned tæt på 2.500 medlemmer – en nettotilgang på ca. 300. Ca. 50% af medlemmerne har indgået aftale med PBS, hvilket sikrer en god fast indtægt samt mindre administration. Af den samlede medlemsskare er ca. 185 Junior Gunners.

Medlemstilgangen må ses som en kombination af fanklubbens aktivitetsniveau, en attraktiv generalforsamling, en udvidet hjemmeside, og ikke mindst de resultater, som The Gunners leverer på grønsværen. Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet og målet er, at blive/være den bedste supporterklub i Danmark.

Derfor er der også lagt op til et mindre underskud på 6.000 kr. i budget 2019/2020, da det er bestyrelsens holdning, at pengene skal bruges på aktiviteter til gavn for medlemmerne. Vi vil derfor fastholde aktivitetsniveauet og forsat udbygge klubbens hjemmeside samt styrke fanklubbens tilstedeværelse på de sociale medier ligesom generalforsamlingen fortsat skal være en attraktiv event for medlemmerne.

Herefter godkendte generalforsamlingen foreningens regnskab 2018/2019 og budget 2019/2020.

5. Beretning om ture og billetter

Beretningen om ture og billetter var lagt i hænderne på billetchef Flemming Christensen og Michael Ginnerup.

Klubben arrangerede to klubture i løbet af sæsonen. Den første mod Leicester i oktober og den anden i marts mod Manchester United. Den første blev ikke udsolgt (25 deltagere), hvorimod turen mod United trak hele 43 deltagere og dermed var udsolgt. Begge ture blev afviklet efter det sædvanlige mønster med besøg på pub, modtagelse af spillerne ved ankomsten til Emirates, selve kampen, møde med en spiller, indkøb i fanshoppen, rundtur på stadion med en Arsenal legende, fællesspisning og socialt samvær. Udover de to klubture arrangerede fanklubben også en udebanetur til kampen mod Southampton. 17 deltog, og dermed var turen udsolgt.

I indeværende sæson arrangerer fanklubben tre ture til London, hvoraf den første var hjemmekampen mod Burnley. Her deltog 18 medlemmer. De andre er kampene mod Chelsea i december og West Ham i marts.

I alt har fanklubben solgt 1.251 billetter fordelt på 31 kampe. Fanklubben råder over 45 alm. billetter og 8 VIP billetter til hver hjemmekamp, men ofte lykkedes det billetchef Flemming Christensen at skaffe flere – også til udekampe, men disse annonceres ofte med kort varsel. Billetterne til A-kampene var solgt på under 15 min., og der var størst efterspørgsel til kampen mod Tottenham, hvor 130 medlemmer ønskede billet.

Til slut repeterede billetchefen fanklubbens billetregler og appellerede på det kraftigste til, at disse blev overholdt. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig, bør man altid kontakte billetchefen. En overtrædelse af billetreglerne kan få uoverskuelige konsekvenser for fanklubben, da de straffes hårdt af Arsenal.

6. Redaktørens beretning

Redaktionschef Lars Jacobsen kunne berette om et blad, som lå i faste rammer. Antallet af skribenter har været stabilt gennem de senere år, men som altid er nye meget velkomne.

Distributionen af bladet er et logistisk puslespil. Bestyrelsen har haft meget fokus på det gennem de seneste sæsoner da der har været en del problemer. En håndsoprækning på generalforsamlingen viste dog, at alle tilmeldte havde modtaget GA1, der blev udsendt i september.

7. Beretning om hjemmesiden

Peter Høst kunne fortælle at klubbens nye hjemmeside, som blev lanceret for et år siden, var blevet taget godt imod. I det daglige varetages redaktionen af Mads Adam Wegener og Martin Müller Nissen. Selvom siden er i drift arbejdes der løbende på forbedringer og nye features. Siden fungerer fint i samspil med de sociale medier facebook, twitter og Instagram. Generelt har klubben mange følgere på disse medier – flest på facebook med 16.000.

Uden direkte sammenhæng til online medierne kunne Peter fortælle at han havde deltaget i to arrangementer i London, End of Season Event 18/19 og Supporters Forum. Begge fora, hvor vi som fanklub kommer tættere på moderklubben og i forbindelse med Supporters Forum, også har mulighed for at komme med input.

8. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår følgende:

Kr. 250,- for PBS tilmeldte medlemmer og PBS tilmeldte junior-medlemmer.
Kr. 300,- for ikke PBS tilmeldte medlemmer og ikke PBS tilmeldte junior-medlemmer.
(Begge uændret).

Forslaget vedtaget.

9. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse.

10. Valg til bestyrelsen

Følgende var på valg:
Thomas Ballegaard, Peter Høst, Rasmus Bernth Jensen og Lasse Drews.
Alle undtagen Lasse Drews var klar til genvalg.
Som nyt medlem til bestyrelsen i stedet for Lasse Drews, foreslog bestyrelsen Christian Horty Stenrøjl.

Ingen andre forslag.
Thomas Ballegaard, Peter Høst, Rasmus Bernth Jensen og Christian Horty Stenrøjl valgt.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Valgt ind i 2018:

Preben Fogh, Kenneth Neumann Sand, Flemming Christensen og Michael Ginnerup.

Valgt ind i 2019:

Thomas Ballegaard, Peter Høst, Rasmus Bernth Jensen og Christian Horty Stenrøjl.


11. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Dansk Revision, Odense.
Ingen andre forslag. Dansk Revision, Odense valgt.

12. Eventuelt

Ingen emner blev behandlet under eventuelt.

– – – –

Herefter erklærede dirigenten Henrik Mondrup generalforsamlingen for afsluttet.

Æresmedlem – John “Faxe” Jensen

Senere på dagen optog generalforsamlingen, på indstilling fra bestyrelsen, John “Faxe” Jensen som æresmedlem af Arsenal Denmark.
Fanklubbens Præsident Tony Adams overrakte Faxe sit hædersdiplom.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}