BILLETREGLER

Bestyrelsen i Arsenal Denmark har vedtaget nedenstående billetregler for billetter formidlet gennem Arsenal Denmark.

§ 1
Kun registrerede medlemmer af Arsenal Denmark kan ansøge om billetter.

§ 2
Hvert medlem har mulighed for at ansøge om 1 billet pr. hjemmekamp.

§ 3
Et medlem kan højst få tildelt billetter til 5 kampe pr. sæson, heraf maksimalt 3 hjemmekampe i Premier League.

§ 4

Et medlem kan få tildelt billetter udover begrænsningerne specificeret i § 3, såfremt disse billetter ikke bestilles af andre medlemmer. Dog vil § 2 stadig være gældende.

§ 5

Organiserede klubture er ikke omfattet af § 1-4. Fordelingen af billetter i forbindelse med disse fastlægges i hvert enkelt tilfælde og offentliggøres i forbindelse med annonceringen af den enkelte klubtur.

§ 6
Ved evt. finaler har hvert medlem mulighed for at ansøge om 1 billet. Evt. finalebilletter fordeles ved lodtrækning blandt de medlemmer, der har ansøgt om billet. Praktiske oplysninger herom offentliggøres på hjemmesiden www.arsenal.dk i det konkrete tilfælde.
Tildeling af finalebilletter er ikke omfattet af begrænsningerne specificeret i § 3.

§ 7
En billet erhvervet gennem Arsenal Denmark må kun benyttes af det medlem, hvis navn og medlemsnummer er oplyst i forbindelse med billetansøgningen.

§ 8
Det er ikke tilladt at overdrage eller videresælge en billet erhvervet gennem Arsenal Denmark til en anden person uanset om denne er registreret medlem af Arsenal Denmark eller ej.

§ 9
Den billetansvarlige i Arsenal Denmark har beføjelse til at give dispensation i forhold til § 6 og § 8.

§ 10
Overtrædelse af § 8 uden skriftlig dispensation erhvervet i henhold til § 9 medfører enten karantæne fra at købe billetter gennem Arsenal Denmark i en nærmere specificeret periode eller eksklusion af Arsenal Denmark i en nærmere specificeret periode i henhold til vedtægternes § 21, stk. 3 og § 25, stk. 1.

Bestyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvem der har taget del i overtrædelsen og som følge heraf skal sanktioneres. Samtidig vil bestyrelsen tage stilling til varigheden af sanktionen/sanktionerne.

§ 11
Et medlem har muligheden for at returnere en billet erhvervet gennem Arsenal Denmark indtil 14 dage før kampdatoen og få refunderet beløbet under forudsætninge af at billetten kan afsættes til et andet medlem. Kan billeten ikke afsættes til et andet medlem refunderes beløbet ikke.

Når du planlægger din rejse skal du være meget opmærksom på følgende:
Arsenals kampe i Premier League kan flyttes på grund af tv-transmission. Som regel flyttes kampene fra lørdag til søndag, men ind imellem flyttes kampene også til mandag aften. Kampene kan flyttes indtil en måned før kampdato.

Arsenals kampe kan også flyttes hvis Arsenal eller en Arsenal modstander går videre i diverse pokaltuneringer og en pokal kamp derfor spilles hvor en anden Arsenal kamp oprindeligt var programsat.
En Arsenal kamp kan også flyttes hvis kampen aflyses på grund af vejr, strejker eller andre forhold.

Det er dit eget ansvar at tage højde for dette i din planlægning. Arsenal Denmark påtager sig intet ansvar for de omkostninger du evt. bliver påført, hvis en kamp flyttes eller aflyses.

Når du køber en billet til en Arsenal kamp gennem Arsenal Denmark gælder billetten til den specifikke kamp uanset hvornår kampen måtte blive spillet i henhold til ovenstående.

Har du spørgsmål til ovenstående billetregler kan de sendes til Flemming Christensen på adressen billet@arsenal.dk.

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}